Hamımız, İslam əxlaqının yer üzünə hakim olmasını, bütün insanların İslamla şərəflənmələrini; dinsizliyin, ateizmin, materializmin, qısaca İslam əxlaqının qarşısında yer alan hər cür düşüncənin, duzun suda əriməsi kimi yox olmasını istəyirik. Bu yolda səy göstərmək iman və vicdan sahibi olan bütün insanların məsuliyyətidir. Allah bütün inananlara "...Artıq xeyrlərdə yarışın. Hamınızın dönüşü Allahadır..." (Maidə surəsi, 48) bu şəklində buyurmuşdur. Bu səbəblə kiçik böyük demədən hamımız səy göstərməliyik. 


Bunun üçün, hər bir kəsin maddi imkanları kafi olmaya bilər; belə bir işə çox böyük bir zaman ayırma imkanı olmaya bilər. Amma vicdanının səsini dinləyən insan, əlindəki imkanıarı daxilində mütləq edə biləcəyi bir şeylər tapa bilər. Harun Yəhya əsərlərindən alıb, ətrafınıza, satın alma İmkanı olmayan kəslərə, məktəblərə, uşaq baxçalarına, kitabxanalara hədiyyə etmək bu yolda edilmiş böyük bir xidmət olacaq.


Yaxşı işə vasitəçi olana (onun savabından), pis işə vasitəçi olana (onun günahından)özünə bir pay düşür. Əlbəttə, Allah hər şeyə qadirdir. (Hər şeyin əvəzini verəndir). (Nisa surəsi, 85) 


şəklində buyurar.


Tək bir adamın da, iman etməsinə vəsilə olmaq, çox böyük bir savabdır. Bir kitabxanaya hədiyyə edilən bir kitab və ya film, yüzlərlə hətta minlərlə adamın iman etməsinə, daha dindar olmasına vəsilə ola bilər. 


  • Harun Yəhya əsərləri vicdan sahibi olan insanlar üçün, böyük bir qaynaqdır. Heç bir ticari qayğı və maddi çıxar məqsədi güdmədən, yalnız Allah rizası üçün, böyük bir fədakarlıqla hazırlanmış bu əsərləri çox aşağı qiymətlərə ala bilərsiniz. Nəşriyyatdan sizə bu mövzuda hər cür köməklik ediləcək, siz heç əmək xərcləmədən kitablar sifariş edəcəksiniz və ünvanınıza təslim ediləcək. 
  • Harun Yəhya əsərlərindəki imani mövzular, Quran ayələri ilə izah edilir, insanlar Allahın ayələrini öyrənməyə və yaşamağa dəvət edilirlər. Allahın ayələri ilə əlaqədar bütün mövzular, oxuyanın ağılında heç bir şübhə və ya sual işarəsi buraxmayacaq şəkildə açıqlanır. 
  • Harun Yəhya əsərlərində istifadə edilən səmimi, sadə və axıcı üslub, kitabların yeddidən yetmişə hər kəs tərəfindən rahatca başa düşülməsini təmin edir. Hər təhsil səviyyəsindəki insana, yaşlıya, gəncə, uşağa, işçiyə, müəllimə, şagirdə xitab edən bu kitabların bir dənəsini oxuyan, digərlərini də mütləq oxumaq istəyəcək. 
  • Dini rədd etmə mövzusunda qəti bir rəftar sərgiləyən insanlar da dahi, Harun Yəhya əsərlərində izah edilən gerçəklərdən təsirlənir və izah edilənlərin doğruluğunu inkar edə bilməmirlər. Bu səbəblə ətrafınızdakı Darvinist, materialist, ateist görüşə sahib insanların Allahın varlığı, birliyi və Quran əxlaqı haqqında gerçək və doğru məlumatları əldə etmələrini istəyirsinizsə, Harun Yəhya əsərləri çox zəngin bir qaynaqdır.
  • Harun Yəhya əsərləri ilə hər dindən, hər fikirdən olan insana İslam əxlaqını izah edə bilərsiniz. Bir-birindən fərqli, sayı-300-ü aşan əsər Xristian, Yəhudi, Hindi, Büdpərəst yoldaşlarınıza da, İslam əxlaqını izah edə bilərsiniz. Onlara İslam əxlaqının sevgi, şəfqət, ədalət, barış və mərhəmət dolu dünyagörüşünü, İslam tarixindən nümunələrlə tanıda bilərsiniz.
  • Dünya üzərindəki yüz minlərlə insanın imanlarına vəsilə olan, yüz minlərləsinin imanlarını artıran, 60 fərqli dilə çevrilmiş olan Harun Yəhya əsərləri ilə xaricdə yaşayan və Türkcə bilməyən yoldaşlarınıza da İslam əxlaqını izah edə bilərsiniz. Beləcə İslam dini və müsəlmanlar haqqında meydana gəlmiş səhv düşüncələrin, ön mühakimələrin ortadan qalxması üçün çox əhəmiyyətli bir vasitəçi ola bilərsiniz. 


Kiçik böyük demədən ixlasla edilən bütün səylərin bir yerə gətirilməsi, Allahın köməyi ilə İnşaallah gözəl əxlaqın bütün insanlar arasında yayılmasına vəsilə olacaq. 


O zaman biz də edilən işləri təqdir etməkdə geri qalmayaq, bu qiymətli xidmətlərdə iştirak edək!!