İnterneti daha faydalı istifadə edə bilərsiniz.


İnternet, Allahın axır zamanda İslam əxlaqının daha sürətli yayılması üçün yaratdığı bir nemətdir. Bütün Müsəlmanlar bu neməti ən faydalı, ən hikmətli şəkildə istifadə etməklə məsuldurlar. Dövrümüzdə hər evdə internetə əlaqə imkanı olduğu kimi, internet kafelər kimi ictimai məkanlarda da bu imkan istifadə edilə bilməkdədir. 


Siz də Allahın dininə xidmət etmək, dünyanın dörd bir tərəfində axan qanın dayanmasına, Müsəlmanların birləşərək üstün bir güc meydana gətirməsinə, Fələstində, Şərqi Türkistanda, Kəşmirdə, İraqda və daha bir çox yerdə yaşanan acıların sona çatmasına və İslam əxlaqının yer üzünə tez müddətdə hakim olmasına vəsilə olmaq üçün interneti çox faydalı şəkildə istifadə edə bilərsiniz.


  • Harun Yəhyanın əsərlərindən faydalanaraq, xüsusilə Darvinizmin etibarsızlığı mövzusunda çox sayda blog saytı hazırlaya bilərsiniz.
  • Harun Yəhyanın kitablarını, məqalələrini, sənədli filmlərini bloglarınıza əlavə edə bilərsiniz.
  • Harun Yəhyanın televiziya və radio reportajlarını birbaşa olaraq blog saytınıza əlavə edə bilərsiniz.
  • Harun Yəhya mətbuat konfranslarını, reportajlarını, sənədli filmlərini youtube, dailymotion, google video kimi video saytlarına yükləyərək yaya bilərsiniz.
  • Saytlarımızın körpülərini (link) və bannerlərini öz saytlarınıza qoya bilər ya da tanıdığınız insanların saytlarına qoymalarını təşviq edə bilərsiniz.
  • Harun Yəhya əsərlərindən hissələr götürərək, facebook və twitterdə yazılar hazırlaya bilərsiniz. Facebookda qruplar və səhifələr aça bilər, Harun Yəhya əsərlərinin daha çox insana çatmasını təmin edə bilərsiniz. Video saytlarına olduğu kimi bu sahələrə də Harun Yəhyanın reportajlarını, sənədli filmlərini yükləyə bilərsiniz.